Stichting Alkmaars Prachtkoor

In augustus 2011 is de Stichting Alkmaars PrachtKoor opgericht.

Vanwege de erkenning culturele ANBI dient Stichting Alkmaars Prachtkoor de volgende informatie op de
website te vermelden:

naam:
Stichting Alkmaars PrachtKoor

RSIN of fiscaal nummer:  
850866893

contact gegevens:    
Els van Dijck,
Emmastraat 39 1814DM Alkmaar,
072-5156434
apk@alkmaarsprachtkoor.nl

bestuurssamenstelling:
voorzitter: Sieny Ankoné-Plantinga  
secretaris: Jet van Roozendaal    
penningmeester: Beccy Groen   
  

beleidsplan:

doelstelling:
Mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid bieden in koorverband te zingen
Door samenzang en samen zijn veel plezier te beleven !
Als koor deel te nemen aan en op te treden bij regionale festivals en activiteiten 
Daardoor ziet en waardeert men de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke
beperking.
Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de koorleden wordt vergroot
De integratie van de koorleden in de maatschappij wordt daarmee vergroot.

werkzaamheden van de instelling
Organiseren van 33 avonden per jaar.  Diverse muziek van Hollands tot wereldmuziek.
Aantal keer per jaar optreden in de regio
Zelf een jaarlijks afsluitend concert verzorgen.
Vrijwilligers  organiseren
Optredens voorbereiden en organiseren
Dirigente werkt op vrijwillige basis

fondsen en vermogen beheren
Penningmeester 
Zakelijke rekening
Zodanig financieel beleid voeren, dat als het nodig is, (als de huidige - nu vrijwillige - dirigente
niet meer beschikbaar zal zijn) een dirigent aangetrokken kan worden die normaal betaald moet
worden.

beloningsbeleid:
Alle mensen die zich inzetten voor het Alkmaars PrachtKoor doen dit op vrijwillige basis.
Dirigent en accordeonist krijgen een vrijwilligersvergoeding.

doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de amateurzang van mensen met een verstandelijke
beperking; waarbij het samen zingen en het plezier van de koorleden voorop staat.
2. De stichting vindt het ook belangrijk dat het koor op de reguliere podia van zich laat horen, zodat
en opdat meer mensen  horen en zien wat mensen met een verstandelijke beperking in hun mars
hebben.
3. Minimaal 1x per jaar een eigen concert organiseren en een paar maal per jaar op reguliere en lokale
podia een optreden verzorgen.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk


jaarverslag 2018

financieel verslag 2018

jaarplan 2019

Uittreksel handelsregister