Blog
Contact

Als je meer wilt weten over het koor….. …

als je misschien wel lid wilt worden….……

als je het APK wilt boeken voor een optreden….

neem dan contact op met Els van Dijck.

Zij verzorgt ook workshops zingen; een leuke gezamenlijke activiteit op de jaarlijkse middag of avond met cliënten, familie, personeel of vrijwilligers.
www.lekkersamenzingen.nl

tel 072-5156434  mob 06-10215464 of e-mail naar apk@alkmaarsprachtkoor.nl

Doneer

In augustus 2011 is de Stichting Alkmaars PrachtKoor opgericht.
Donaties of giften zijn welkom op:

NL 43 TRIO 0212377272
t.n.v. Stichting Alkmaars PrachtKoor

De Stichting is sinds 24-8-2011 aangemerkt als een Culturele ANBI, waardoor schenkingen nu fiscaal nog aantrekkelijker zijn.
Zit U nog niet aan Uw jaarlijkse norm m.b.t. giften, denk dan eens aan het APK !

Info Alkmaars Prachtkoor in verband met de Culturele ANBI status

Vrienden voor het leven
Robbert van der Weide kreeg na het geheel belangeloos opstellen van de statuten en laten passeren van de akte, levenslange vriendschap aangeboden.Voorwaarden APK

zingen

• Zingen doen we voor ons plezier !
• Iedereen is anders en we accepteren elkaar.
• Als je iets niet leuk vindt op het koor, vertel je het aan Els of aan de vrijwilligster van de avond; dan kijken we samen wat we er aan kunnen doen.
• Probeer zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de repetities en bij de optredens !

financiën

• Het seizoen loopt van september tot en met juni 
• Het gaat om 33 zangavonden,inclusief  eindoptreden
• Kijk op de kalender voor alle data en vakanties      
• De kosten zijn  € 175,00 ( incl. map en kopieën,)
• Je kunt ook in 2 termijnen betalen: € 75,00 in september en € 100 in januari
• Overmaken op banknummer
NL 43 TRIO 0212377272  tnv Stichting Alkmaars PrachtKoor
• je kunt ook met Alkmaarpasbonnen op naam een deel van de contributie betalen 
 
afwezig of ziek zijn

• Als je een keertje ziek bent of niet kunt, laat je dat weten aan Els
• Als je weet dat je meer dan 3  x achter elkaar niet kunt komen ivm ziekte, overleg je met Els , overleg kosten  
• Als Els ziek is, krijg je zo snel mogelijk bericht.
• Als Els meer dan 3 weken ziek is, gaat het bestuur vervanging regelen 


stoppen

• Als je wilt stoppen met het koor, vertel je dat aan Els voor de 1ste van een maand.
• De 2 maanden erna betaal je nog door. 
• Van de maanden daarna stort de penningmeester het geld terug op je rekening.